Klassenouders

Klassenouders

 

In iedere klas wordt een ouder gevraagd de leerkracht te ondersteunen. De klassenouder is ook het eerste contact voor de ouderraad bij het zoeken naar hulp voor activiteiten.

In de loop van het schooljaar vinden er in en rond de groepen verschillende activiteiten plaats. Bij een groot deel van deze activiteiten is het prettig als ouders 
de helpende hand bieden.
Om dit goed te laten verlopen werkt Pluspunt met klassenouders. Iedere groep heeft er minimaal één. 
De klassenouder vormt de schakel tussen de leerkracht en de ouders van de groep
en benadert als dat nodig is een aantal hulpouders voor praktische ondersteuning 
bij het organiseren en uitvoeren van een activiteit.

Een aantal voorbeelden van activiteiten waar vaak hulp bij gewenst is zijn:

• excursies
• sportdagen
• de verjaardag van de leerkracht
• Sinterklaas en het kerstdiner

De klassenouders worden begeleid door een coördinator. Deze taak wordt al enkele jaren uitgevoerd door Corina Lankair. De coördinator is het aanspreekpunt voor de klassenouders. De leerkracht blijft altijd de eindverantwoordelijke voor zijn of haar groep.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl