Klassenouders

Klassenouders

Wat zijn klassenouders?

Klassenouders zijn ouders die gedurende een periode van 1 jaar het contact tussen ouders en leerkrachten onderhouden. Ze vormen een brug tussen de klas en de ouders. Soms zijn meerdere ouders per groep samen klassenouders. 

De ouderraad.                                                                                                     

De klassenouder is ook het eerste contact voor de ouderraad bij het zoeken naar hulp voor activiteiten. Door de klassenouders wordt de ouderraad minder zwaar belast. Ze kunnen bij een aantal activiteiten de hulp vragen van de klassenouders. In samenspraak met de ouderraad kunnen klassenouders de ouders uit hun klas vragen om te helpen bij het organiseren of uitvoeren van activiteiten op school. 


Een aantal voorbeelden van activiteiten waar vaak hulp bij gewenst is zijn:

• excursies
• sportdagen
• de verjaardag van de leerkracht
• Sinterklaas en het kerstdiner
 

Welke kwaliteiten zijn van belang?

Klassenouders zijn voor zowel de leerkracht als voor de ouders belangrijk. Het is van belang dat klassenouders vooral ook andere ouders bij activiteiten in de groep of op school betrekken en hier een stimulerende rol spelen.


Begeleiding vanuit school.                                                                                  

De klassenouders worden indien nodig begeleid door een coördinator. Deze taak wordt al enkele jaren uitgevoerd door Corina Lankair. De coördinator is samen met de leerkracht het aanspreekpunt voor de klassenouders. De leerkracht blijft altijd de eindverantwoordelijke voor zijn of haar groep.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl