Schooltijden

Schooltijden

Groep 1 en 2 Dagelijks: 08.30 - 14.30 uur Woensdag: 08.30 - 12.00 uur   Groep 3 t/m 8 Dagelijks: 08.30 - 14.45 uur Woensdag: 08.30 - 12.00 uur     De deuren van de school gaandagelijks om 08.15 uur open en de...

Lees verder

Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

Vrijdag 6 okt - Studiedag  Maandag 16 okt t/m vrijdag 20 okt - Herfstvakantie    Dinsdag 5 dec - Kinderen om 12.00 uur vrij   Maandag 25 dec t/m vrijdag 5 jan - Kerstvakantie   Maandag 22 jan - ...

Lees verder

Contact

Contact

Bezoekadres: Maria Wesselingstraat 14 3065 GA Rotterdam Telefoon 010 - 20 20 534   Postadres: Dirkje Goedhartstraat 131 3065 GJ Rotterdam   e-mail algemeen: info@obs-pluspunt.nl   e-mail redactie: redactie@obs-pluspunt.nl ...

Lees verder

Algemeen

Algemeen

Pluspunt is een openbare basisschool in de wijk Prinsenland te Rotterdam. Het onderwijs op Pluspunt is waar mogelijk passend. Leerlingen worden uitgedaagd hun 'talenten' te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen.Sinds november 2012 i...

Lees verder

Onderbouw

Onderbouw

Groepen 1 en 2 Pluspunt heeft drie groepen 1 en 2. Jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in één groep. Kinderen kunnen dan veel van en met elkaar leren.Bij de jongste kleuters wordt veel aandacht besteed aan het wennen op school. De ...

Lees verder

Middenbouw

Middenbouw

Groepen 3 en 4Pluspunt heeft twee groepen 3 en twee groepen 4.In de groepen 3 ligt de nadruk op het leren lezen, schrijven en rekenen. Voor het lezen wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen. Het schrijven, met de methode Pen...

Lees verder

Bovenbouw

Bovenbouw

Groep 5 tot en met 8In de groepen 5 tot en met 8 wordt de leerstof van rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie verder uitgebreid. Naast de instructielessen gaan de leerlingen steeds vaker en langer ook zelfstandig aan de leerstof werken. Zow...

Lees verder

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Onderwijs op maatKinderen leren op verschillende niveaus, op verschillende manieren en in een eigen tempo. Pluspunt houdt, waar mogelijk, in het onderwijsaanbod rekening met deze verschillende onderwijsbehoeften. Met rekenen is dit het verst doorgevo...

Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad Pluspunt heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school. De MR adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en denkt mee ove...

Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor primair onderwijs (GMR-po) actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare basisscholen of een deel ervan aangaan, de zogenaamde bovenschoolse ond...

Lees verder

Ouderraad

Ouderraad

Wat doet de ouderraad van obs Pluspunt? Bij veel activiteiten op school zijn ouderraadsleden aanwezig. Wat doen ze nu eigenlijk precies? En voor wie?De doelstelling van de ouderraad is het bevorderen van een prettig leefklimaat voor de leerlingen. Dit do...

Lees verder

Klassenouders

Klassenouders

Wat zijn klassenouders? Klassenouders zijn ouders die gedurende een periode van 1 jaar het contact tussen ouders en leerkrachten onderhouden. Ze vormen een brug tussen de klas en de ouders. Soms zijn meerdere ouders per groep samen klassenouders.  ...

Lees verder


Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl